Testimonials
Samruk Kazyna Invest LLP

Samruk Kazyna Invest LLP

Samruk Kazyna Invest LLP (continuation)

Samruk Kazyna Invest LLP (continuation)

Karachaganak Petroleum Operating B. V.

Karachaganak Petroleum Operating B. V.

KAZSEFF Project

KAZSEFF Project

ZhMZ and KAZKAT copper rod plant (Kazakhmys Smelting LLP)

ZhMZ and KAZKAT copper rod plant (Kazakhmys Smelting LLP)

Karazhanbasmunai JSC

Karazhanbasmunai JSC

Karakudukmunai LLP

Karakudukmunai LLP

Lokomotiv Kurastyru Zauyty JSC

Lokomotiv Kurastyru Zauyty JSC

MREK JSC

MREK JSC

Kazgermunai JV LLP

Kazgermunai JV LLP

Taukent Mining & Chemical Plant (TGHP) LLP

Taukent Mining & Chemical Plant (TGHP) LLP

Akbastau JV JSC

Akbastau JV JSC

Semizbay-U  LLP

Semizbay-U LLP

KRK Zarechnoye JV JSC (2015)

KRK Zarechnoye JV JSC (2015)

Kyzylkum LLP

Kyzylkum LLP

YGHK JV LLP

YGHK JV LLP

Voskhod-Oriel LLP

Voskhod-Oriel LLP

Tengizneftestroy JSC

Tengizneftestroy JSC

Voskhod-Khrom LLP

Voskhod-Khrom LLP

Shymkentmay JSC

Shymkentmay JSC

Copper Technology LLP

Copper Technology LLP

M. Tynyshpayev KazATK JSC

M. Tynyshpayev KazATK JSC

GKKP Alau Ice Palace

GKKP Alau Ice Palace

GKKP Alau Ice Palace (continuation)

GKKP Alau Ice Palace (continuation)

InterContinental Almaty Hotel (KPSP Ayt-Otel JSC)

InterContinental Almaty Hotel (KPSP Ayt-Otel JSC)

West Dala LLP

West Dala LLP

Kazburgaz JSC

Kazburgaz JSC

AlES CHP-1 JSC

AlES CHP-1 JSC

Betpak Dala JV LLP (WPP)

Betpak Dala JV LLP (WPP)

Betpak Dala JV LLP (SPP)

Betpak Dala JV LLP (SPP)

Betpak Dala JV LLP (energy survey)

Betpak Dala JV LLP (energy survey)

KRK Zarechnoye JV JSC (2012)

KRK Zarechnoye JV JSC (2012)

MekhLitKom LLP

MekhLitKom LLP

Nurpak LLP

Nurpak LLP

KazTransMetall LLP

KazTransMetall LLP

Oskemen-May LLP

Oskemen-May LLP

GFA Consulting Group (Germany), partner

GFA Consulting Group (Germany), partner